Het is alweer vrijdag, deze week is echt snel gegaan. Ik werd dan ook aardig in beslag genomen door ‘de Harinck-kwestie’ en twee gesprekken met Andries Knevel en Joep de Hart. Als afsluiter van de week (komt) nog een startbijeenkomst van VISOR:VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society. Een zeer interessante combinatie van onderzoek-samenwerking door de faculteiten wijsbegeerte, godgeleerdheid, sociologie en letteren. Mijn combinatie.

Het gedoe rondom Harinck had mij aardig in de greep, niet alleen omdat ik hem recent gesproken had en het een goed en sympathiek gesprek was. Maar ook ik voelde mij enigzins in het nauw gedreven. Ik had al bijna www.fijngevoeligheid.nl geregistreerd en een digitale pro denk- en ademruimte gemaakt. Ik weet niet of ik het in alles eens ben met Harinck, wel wil ik graag daar de ruimte voor krijgen om over na te denken. En niet bij voorbaat categorisch afdoen als aanranding van de Bijbel, omdat het niet strookt met de belijdenissen. Zeker als wetenschapper/student is het goed om bij alles vraagtekens te zetten, dat is inherent aan wetenschap. Die ruimte wil ik ook graag in de kerk, anders wordt het heel erg zuurstof-arm in de kerk. En een fris windje van de Geest krijgt dan al helemaal geen ruimte.
Na een telefoontje met Theodoor zag ik gelukkig alles wel weer in de juiste proporties(vooral mijn beperkte invloed op het geheel :)) Dus een site zal er niet komen, zelfs niet een ingezonden.

In het gesprek met Knevel werd al snel duidelijk dat hij ook redelijk op de hoogte is van het wel en wee van de GKv. (leuke rijm, misschien beter: ach en wee van de geekaavee) Hij vroeg zich af of onze tweede spreker(Harinck) nog wel in functie zou zijn ten tijde van het paascongres…
Hij vond het dan wel niet zo verstandig van Harinck, toch zag hij het wel asl geestelijke volwassenheid. Het innemen van standpunten, daar over spreken, het ook eventueel terugnemen daarvan. Anders gezegd; wel gebruik maken van de traditie met haar geloofsbelijdenissen, maar dat ook weer niet al te vast leggen. Dat is volgens Knevel ook 1 van de uitdagingen voor christenen in deze tijd, al had hij er wel een hard hoofd in of we dat zouden kunnen ‘opbrengen’.

Na een zorgvuldige check met paspoort en al, door de beveiliging van het ministerie van VWS, mochten we doorlopen naar de ruimtes van het SCP. Daar hadden we een gesprek met Joep de Hart, eerste spreker van het congres. Jammergenoeg bleek zijn vrijgemaakte bibliothecaris het paascongres niet te kennen, dus mochten wij hem uitleg geven over de achtergrond en het soort bezoekers.
Het wordt een interessante lezing, waarin hij het gaat hebben over BAT-relaties, believing apart together en over het aanwijzen van verkeerde factoren voor de leegloop van de kerk. Het zijn volgens hem geen godsdienstige factoren die daarin een rol spelen, maar sociale en dus aan de maatschappij-gelijkzijnde factoren. Voor meer hierover, kom naar het paascongres.