Het veelbesproken onderzoek van Martijn Vellekoop blijft voorlopig ook nog wel even veelbesproken. Stefan Paas gebruikt in zijn column in de nieuwste CV Koers het onderzoek om kritiek te uiten op de motivatie van de gemeentestichters.

Te vaak wordt nog gedacht dat het vermeerderen van kerken op zichzelf al de ‘vraag’ naar het Evangelie vergroot. Nu, dat is niet zo. Het verfijnt hoogstens de smaak van een (krimpende) groep blanke christenen uit de middenklasse, die steeds meer te kiezen krijgen. Wat we nodig hebben, zijn zendelingen: mensen die echt willen ‘ingaan’ in de Nederlandse cultuur en zoeken naar nieuwe vertalingen van het Evangelie.

Val ik zelf ook onder deze groep blanke christenen die vooral een verfijning wenst van de kwaliteit en sfeer van een gemeente? Heb ik vooral voor Stroom gekozen omdat het overeenkomt met mijn smaak? Het is altijd moeilijk om je eigen keuzes goed te doorgronden, maar ik hoop en bid dat die motivatie niet de boventoon voert. Binnenkort hebben we een nieuwe (interim) gemeentestichter; Martijn Horsman. Begin 30, geschoold in Kampen en New York en gefocust op de ‘back pews’. Hopelijk kunnen we onder zijn leiding ‘ingaan’ in het Amsterdamse.

De oproep van Stefan Paas voor meer zendelingen raakt natuurlijk ook de theologische faculteiten. Zijn deze al wel een beetje ingesteld op het ‘ingaan’? Men is gelukkig bezig met het opzetten van een master kerkplanting/gemeentestichting en ze willen zich graag verder verbreden. Zelf zie ik veel in het onderzoeksinstituut VISOR, waarbij kruisbestuivingen plaastvinden tussen de verschillende faculteiten sociologie, letteren, theologie en wijsbegeerte.

Maar is dat genoeg? Is dat allemaal niet vooral ten behoeve van de wetenschap ipv de kerken? Nu ben ik helemaal niet vies van wetenschap (student-zijn is heerlijk :)) en zie ik ook wel dat er kennis terugvloeit naar de kerken. Maar toch denk ik dat er een redelijke kloof zit tussen wetenschap en praktijk. Ik heb ooit in een paper geschreven dat zendelingen beter opgeleid kunnen worden in seminarie (nadat ze een bachelor theologie en/of andere studie hebben gedaan) en dat de theologiefaculteiten zich moeten ‘omvormen’ tot kennisinstituten voor de kerken. Kerken kunnen daar onderzoeksvragen indienen, waar ze in de praktijk tegenaan lopen of wat ze zouden moeten weten. Een soort dienstencentrum, maar dan iets ‘wetenschappelijker’. Of een soort toegepaste SCP; relevante informatie over de huidige samenleving in al haar facetten; trends, communicatie, religie, mensen, cultuur etc. Dat lijkt mij wel wat en dan noemen we het SCK: Sociaal Cultureel Kerkbureau – adviesorgaan voor de kerken.

Goed idee?