Zout is een blad voor christenen om toegerust te worden in het missionair zijn. Door te prikkelen, na te laten denken, informeren, etc. Dit missionaire magazine Zout gaat upgraden; kwalitatief, kwantitatief en nog meer 21th.

Binnen de GKV kennen we verschillende deputaten die allemaal zo hun taken hebben in het kerkelijke werkveld. DTEG(Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeenten) houdt zich zoals de naam al aangeeft bezig met toerusting van gemeentes op het gebied van evangelisatie, tegenwoordig vaker aangeduid met missionair. (Het is geen losse taak meer, maar een houding/zijnswijze.)

Als deputaat geven ze het blad zout uit als vorm van toerusting en informatievoorziening. Of zoals het op de website staat:

Zout is het belangrijkste communciatiemiddel van DTEG naar de individuele gemeenteleden.

Kerken (soms individuen) kunnen abonnee worden van het blad en het vervolgens in de postvakjes stoppen van haar leden. Nu wil het geval dat lang niet alle kerken abonnee zijn, omdat ze de relevantie er niet van inzien of ze het te duur vinden of whatever. Aangezien deputaten van heel de kerk zijn en daarom ook voor heel de kerk, (en omdat het een goed blad is) had DTEG een plan ingediend bij de synode om het blad op alle adressen te laten bezorgen. De synode besloot als volgt: eerst werd het plan goedgekeurd, twee weken later werden de financien middelen teruggetrokken. Dus ja graag op alle adressen, maar nee sorry we hebben er geen geld voor over. Gelukkig zijn er mensen binnen het deputaat erg goed met geld ed: er is een tijdelijk potje gevonden. Dus de restyling gaat gelukkig door en waarschijnlijk wordt het blad komend jaar ook op alle adressen bezorgd.

Waarom ik hier uberhaupt over schrijf? Ik ga ook dingen doen voor zout, hoe en wat vertel ik later, maar dan kennen jullie het blad alvast een beetje. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de synode omgaat met een toch wel belangrijke kerntaak van de kerk. Het zoutgehalte.

Zo, dit was een blogpauze van 10 dagen. Mag de RSI nu voorbij zijn…?