Stefan Paas - Refdag.nlHet heeft even geduurd, maar vandaag is het dan zover. Er worden ernstige vragen gesteld bij de benoeming van Stefan Paas. Eeninwaarheid stelde al langer kritische vragen bij oa zijn opvattingen over de historiciteit van de schepping, maar zij halen de krant niet meer zo snel. Zodra ook predikanten hun bezwaren uiten, hebben we nieuws. Uiteraard eerst op het RD en daarna op ND.nl. Een groepje dominees met de zeer zwijgzame website gereformeerdblijven.nl heeft een brief gestuurd naar de raad van toezicht en het curatorium.

Conclusies
1. Dr. Paas komt in zijn omgang met de Schrift in strijd met wat we belijden in de artikelen 2-7 van de NGB. En in vraag en antwoord 19 van de Heidelbergse Catechismus.

2. Zou dr. Paas een formulier vergelijkbaar met het Ondertekeningsformulier voor docenten al ondertekend hebben, dan zou hij dadelijk op grond daarvan geschorst behoren te worden.

3. Hij voldoet niet aan het vereiste dat aan de universiteit docenten en predikanten moeten doceren die in de eerste plaats betrouwbaar zijn volgens de Schriften.

Ik hoop dat het geen rel gaat worden. Zoiets kost teveel negatieve energie en dat zou erg jammer zijn voor de eerste missionaire opleiding van Nederland. Daarnaast zijn ze gewoon een beetje te laat…