Gevonden wordenIedereen is het er wel over eens dat het internet en zeker web 2.0 zorgen voor grote veranderingen in de samenleving. Maar wat betekent dat voor de groep(svorming) en de lokaal gerichte gemeenschappen zoals bijvoorbeeld de kerk? Ik wil daar over nadenken aan de hand van het boek ‘Iedereen‘ van Clay Shirky; Hoe digitale netwerken onze contacten, samenwerking en organisaties veranderen. Vandaag deel 2.

 (2) Terwijl de meeste organisaties groeien doordat iemand een vriend of buurman meeneemt, groeide VOTF (Voice of the Faithful; actiegroep rondom schandaal katholieke kerk, JOH) vooral door mensen die op internet naar informatie hadden gezocht. (p.115)

Je kunt je bijna niet meer voorstellen hoe je een (actie)groep of netwerkgroep zou moeten beginnen zonder internet. Je moest folders maken, mensen bellen, briefjes bij de ah hangen, etc. Vervolgens moesten mensen een folder aanvragen, wachten voor ontvangst en daarna als de eerste impuls al lang weer voorbij was de antwoordkaart invullen en op de bus doen. Wat een werk! Het internet maakt alles zoveel sneller en directer. Je zoekt bepaalde info, leest over een bijpassende club en een paar klikken verder ben je al lid en hoor je de plingel van de eerste nieuwsbrief in je mailbox.

Twee dingen hierbij, allereerst laat het zien hoe belangrijk het is om goed online actief te zijn als organisatie/kerk. Op het moment dat mensen iets willen weten over een bepaald thema, dan zoekt men allereerst online en dan ook nog vaak via google. Kennen kerken en christelijke organisaties de online mogelijkheden wel voldoende, hebben ze weet van SEO, adwords of? Daarnaast is het zo dat de plaatselijke groepen ook een opleving krijgen van de evt. landelijke buzz. Zodra mensen zien dat er bij hen in de buurt ook mensen wonen met dezelfde interesse, zoeken ze daar contact mee. Het wil dus niet zeggen dat het ‘slechts’ online en passieve leden oplevert. Men wil best gemobiliseerd worden, maar dan alleen/vooral voor dat bepaalde thema.

(BTW; Zet dit citaat eigenlijk ook ‘relatie-evangelisatie’ aan de kant? Mensen komen vooral binnen op interesse, niet via een vriend?)

 (3)Nu we absurd eenvoudig groepen kunnen vormen, is die beperking (van dicht bij elkaar wonen, JOH)opgeheven en worden de instituties die lokaliteit als basisprincipe hadden met een serieus probleem geconfronteerd. (p.117)

De keerzijde van online activiteiten is het globale (niet-lokale) karakter van internet. Allemaal lokale individuen verbonden met gemeenschappen elders zorgt wel voor lege kerkbanken. Hoe kunnen de kerken hier het beste mee om gaan? Misschien is de kerkbank simpelweg niet meer dé plek om elkaar te ontmoeten. En kunnen we elkaar vinden, voeden en bemoedigen via het web om vervolgens de ‘christelijke activiteiten’ om te zetten naar activiteiten in en met de buurt. Beetje a la emerging netwerk, via web elkaar enthousiasmeren, maar wel IRL in je buurt actief zijn. Moet ik toch weer denken aan de (oude?) term glocaal: globaal geinspireerd en lokaal georienteerd.

_________________________
- Deel III zal gaan over de de versterkende werking van het internet op je sociale leven.
- Donderdag 23 april hoop ik het symposium Marketing, Nieuwe Media & Mediawijsheid  van Ugame Ulearn te bezoeken, waarschijnlijk ook wel te volgen via #ugul09. Daar hoop ik meer inspiratie op te doen over deze thematiek.