Onlangs was ik op het minisymposium over ‘Geloofwaardige Sociale Media‘ dat werd georganiseerd door de EO. Een interessante line-up met oa Jan van der Stoep en Jojanneke van den Bosch. De EO wilde kennis, inzicht en ervaring van internet- en mediaprofessionals samenbrengen rondom de vraag; hoe kunnen de nieuwe media en de traditionele (massa)media elkaar ondersteunen en versterken in de wereld van kerken en identiteitsbepaalde organisaties? Er is al een en ander over geschreven en bediscussieerd, dus lees daar vooral als je het plaatje compleet wilt hebben.

Jan van der Stoep sprak over de uitdaging van de netwerksamenleving. Geloofsgemeenschappen zijn volgens hem in deze tijd het beste te vergelijken met een magnetisch veld. Een magnetisch veld kent eigenlijk geen randen, maar alleen een sterke kern. De welbekende centered set, maar dan in een nieuw en mooi beeld. Wel ben ik erg benieuwd hoe je de mensen ver van de kern nu bereikt en benadert. Hoe ziet dat er uit? Zit er overlap in de magnetische velden? Magnetische velden kunnen meestal niet goed samenwerken, juist in een netwerksamenleving lijkt me dat wel van belang. Daarnaast sprak hij over dat je eerst discipel bent/wordt, voordat je als zender (apostel) er op uit gaat. Maar ten diepste bestaan er toch geen pure zenders meer? Interessant verhaal, smaakt wel naar meer gezien deze vragen.

Als ik die hoofdvraag van het begin zo herlees, heb ik niet het idee dat deze vraag beantwoord is. Met name het deel elkaar ondersteunen en versterken. De ondersteuning en versterking zat wellicht in het samenkomen op deze middag, maar dat is wel wat magertjes. Bijvoorbeeld de stevig gestelde vraag van Peter Dekker waarom alle succesvolle initiatieven rondom geloof en sociale media door individuen worden opgezet en niet door kerken? Waar zijn de kerken, niet lokaal, maar landelijk? Met de expertise uit de zaal hadden we daadwerkelijk ondersteuning kunnen bieden aan bijvoorbeeld Lenny van den Brink -’t Hart van het landelijk dienstencentrum van de PKN, die Peter van repliek probeerde te dienen. Misschien heeft ze dat helemaal niet nodig, maar het was op zn minst een interessante casus om te bespreken met elkaar. Richtend op de praktijk en zien welke problemen en kansen je dan tegenkomt. Dat heb ik wel gemist.

 

[Afbeelding is van VividImageInc]