In 2008 schreef ik dat er een soort adviesorgaan voor de kerken moest komen om oa de kloof tussen (theologische) wetenschap en praktijk te slechten.

Kerken kunnen daar onderzoeksvragen indienen, waar ze in de praktijk tegenaan lopen of wat ze zouden moeten weten. Een soort dienstencentrum, maar dan iets ‘wetenschappelijker’.

Vanavond las ik (dankzij artikel ND) dat er misschien een ‘advies- en studiecentrum gemeentegroei’ gaat komen. Leuk. Het idee komt van deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) en is te lezen in de ‘rapportage projecten gemeentestichting‘.

… streven naar een permanente ‘denktank’, waarin we de beschikbare deskundigheid en ervaring bundelen, zowel die van ZHT en TUK, als vanuit de praktijk.

… Actieve en actuele ondersteuning van projecten en bij de verschillende vragen die daar opkomen.

Gedacht kan worden aan (korte) publicaties, artikelen en gerichte adviezen over een bepaalde vraagstelling, maar resultaten kunnen ook worden verkregen via conferenties en studiebijeenkomsten, rondetafelgesprekken en expertmeetings.

Het klinkt als een goed plan en ik juich het ook grotendeels toe. Toch heb ik wel een paar bedenkingen. Onder andere met het willen rekening houden met de geledingen in de kerk, zoals classis en particuliere synode.

… waarin niet alleen de inhoudelijke deskundigheid en ervaring van ZHT en TUK worden betrokken, maar ook de lokale en regionale geleding die ons kerkverband kenmerkt, bijv. via een vertegenwoordiging van classes en/of PS’en.

Als ik dit lees ben ik toch bang dat het een traag verhaal kan gaan worden. Het is prima om op een bepaalde manier rekening te houden met de verschillende regio’s, ter voorkoming van blinde vlekken ed, maar ik hoop dat expertise toch wel echt de doorslag gaat geven. Anders krijgt de denktank ook de ‘rijstijl’ van een tank, lomp en inflexibel. Dan is adviesorgaan toch een beter woord. Iets organischer… :-)

Naast de mogelijke traagheid door geledingen, zit er ook een ‘vertragende’ factor in het formuleren van een landelijk en samenhangend beleid.

Deputaten OOG op te dragen om een Advies- en Studiecentrum Gemeentegroei in te stellen voor de ondersteuning bij de verdere uitbouw van een landelijk, samenhangend beleid.

Misschien zit ik er onvoldoende in, maar op dit moment heb ik niet het idee dat er ‘makkelijk’ iets samenhangends te produceren is op het aspect gemeentegroei. Misschien is het een allergische reactie van mij, alsof er weer wordt gezocht naar het ene ware (zo zullen ze het niet zien en bedoelen), maar ik zou toch liever willen spreken van handreikingen oid.

Toch ben ik wel degelijk positief gestemd over dit centrum. Het heeft absoluut potentie en dat er kennis moet (terug)vloeien tussen de gemeentestichtingen en de kerken ‘in den lande’ lijkt me helder. En dit is een stap in die richting. Mooi.