Archives for category: identiteit

Er valt veel te zeggen over de voor mij zeer inspirerende conferentie Total Church. Hieronder een soort mini-samenvatting in een deel van mijn geplaatste tweets tijdens die dag, afgelopen zaterdag.

Het spreekt mij enorm aan om zo’n 17/7 mission te leven. Maar mij bekruipt soms wel het gevoel/de vraag waarom ik niet al zo leef. En als je al niet zo leeft of je het dan wel kunt. Het moet namelijk uiteindelijk wel een soort natuurlijke habitat worden, want anders gaat het niet werken ben ik bang. In teamverband hieraan werken zal hoe dan ook een vereiste zijn. Elkaar evangeliseren, zoals dat werd genoemd.

En waarom het mij toch aanspreekt? Volgens mij vooral omdat het geloof daarmee relevant wordt/is. Niet een levensbeschouwing, maar een levensstijl. Niet beperkt tot hersenactiviteit, maar gewoon handelingen/acts.

Afgelopen zaterdag was er een interessant congres vanuit Groenlinks, getiteld: Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? Ik was er niet bij, maar heb de lezing van Femke Halsema gelezen.

Mijn ‘maar’ zit in het volgende. Volgens mij kun je niet simpelweg de volgende twee uitspraken naast elkaar laten staan:

Dat betekent bijvoorbeeld dat de staat ouders de mogelijkheid geeft (en blijft geven) om een school van hun eigen denominatie te stichten, om hun kinderen naar bijzonder onderwijs te sturen.

en

Simpelweg. Godsdienstvrijheid betekent juist dat je gelovige kan zijn èn praktizerend homoseksueel op een reformatorische school.

Volgens mij wringt er hier iets. Óf het 2e geval is discriminatie en daarom mag je een praktizerende homoseksueel niet weigeren of het is godsdienstvrijheid en dan mag je hem of haar wel weigeren. Want als dit geval onder godsdienstvrijheid valt, dan is er dus de vrijheid van een denominatie om te bepalen hoe en wat ze willen geloven. En op het moment dat een homo niet mag praktizeren (vervelende terminologie overigens) volgens het geloof van deze denominatie dan moeten ze de vrijheid hebben om het onderwijs ook zo in te richten en dus ook qua toelatingsbeleid. Anders is de link tussen het (bijzonder) onderwijs en de denominatie nogal afgekalfd en daarmee ook haar bestaansrecht. Zelf denk ik dat het eerder onder discriminatie zou vallen en moet je om die reden gaan nadenken over de grenzen van het bijzonder onderwijs. Maar de redenering vanuit godsdienstvrijheid loopt volgens mij spaak.

Laat het duidelijk zijn, dit is niet mijn ‘slotstandpunt’. Ik ben er gewoon nog niet over uit en deel daarom graag mijn overwegingen. Ik vraag me gewoon af waar de grenzen van godsdienstvrijheid en het bijzonder onderwijs lopen.

Religie is vaak best ongrijpbaar en breed en daardoor is het op allerlei manieren wel ergens mee te vergelijken. Het is dan ook zeker niet nieuw dat merken worden vergeleken met religie. Als mensen op een bepaalde manier idolaat zijn van iets en het hun leven doortrekt, ja, dan kun je er religieuze aspecten in ontdekken.

Toch was het wel een interessant artikeltje dat vandaag in Dagblad De Pers stond. ‘Apple, voor als er geen God is‘ en ‘ongelovige zoekt houvast bij een merk’. Het artikeltje was geschreven naar aanleiding van een recent onderzoek naar Brands are the new religion? (Overigens was het onderzoek uit 2007, maar komt het binnenkort in Marketing Science en daardoor weer nieuws.) In het onderzoek werd de hypothese gesteld dat merken en religies als substituten voor elkaar fungeren. Deze hypothese werd inderdaad bekrachtigd en gespecificeerd, daar het alleen gold voor merken die het mogelijk maakten to express themselves.  (zoals kleren, fashionable producten etc) Want dat was de kern van de overeenkomst; mensen (kunnen) zowel aan religie als aan een merk hun eigenwaarde ontlenen. Interessant niet?

En eigenwaarde, tja,waar haal ik dat eigenlijk uit? In elk geval niet alleen uit mijn geloof. Maar voor hoeveel wel/niet?

Kortom, eigenwaarde uit 1 ding (religie/merk/?) halen. Gebeurd en kan dat eigenlijk wel?