Archives for category: synode

In 2008 schreef ik dat er een soort adviesorgaan voor de kerken moest komen om oa de kloof tussen (theologische) wetenschap en praktijk te slechten.

Kerken kunnen daar onderzoeksvragen indienen, waar ze in de praktijk tegenaan lopen of wat ze zouden moeten weten. Een soort dienstencentrum, maar dan iets ‘wetenschappelijker’.

Vanavond las ik (dankzij artikel ND) dat er misschien een ‘advies- en studiecentrum gemeentegroei’ gaat komen. Leuk. Het idee komt van deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) en is te lezen in de ‘rapportage projecten gemeentestichting‘.

… streven naar een permanente ‘denktank’, waarin we de beschikbare deskundigheid en ervaring bundelen, zowel die van ZHT en TUK, als vanuit de praktijk.

… Actieve en actuele ondersteuning van projecten en bij de verschillende vragen die daar opkomen.

Gedacht kan worden aan (korte) publicaties, artikelen en gerichte adviezen over een bepaalde vraagstelling, maar resultaten kunnen ook worden verkregen via conferenties en studiebijeenkomsten, rondetafelgesprekken en expertmeetings.

Het klinkt als een goed plan en ik juich het ook grotendeels toe. Toch heb ik wel een paar bedenkingen. Onder andere met het willen rekening houden met de geledingen in de kerk, zoals classis en particuliere synode.

… waarin niet alleen de inhoudelijke deskundigheid en ervaring van ZHT en TUK worden betrokken, maar ook de lokale en regionale geleding die ons kerkverband kenmerkt, bijv. via een vertegenwoordiging van classes en/of PS’en.

Als ik dit lees ben ik toch bang dat het een traag verhaal kan gaan worden. Het is prima om op een bepaalde manier rekening te houden met de verschillende regio’s, ter voorkoming van blinde vlekken ed, maar ik hoop dat expertise toch wel echt de doorslag gaat geven. Anders krijgt de denktank ook de ‘rijstijl’ van een tank, lomp en inflexibel. Dan is adviesorgaan toch een beter woord. Iets organischer… :-)

Naast de mogelijke traagheid door geledingen, zit er ook een ‘vertragende’ factor in het formuleren van een landelijk en samenhangend beleid.

Deputaten OOG op te dragen om een Advies- en Studiecentrum Gemeentegroei in te stellen voor de ondersteuning bij de verdere uitbouw van een landelijk, samenhangend beleid.

Misschien zit ik er onvoldoende in, maar op dit moment heb ik niet het idee dat er ‘makkelijk’ iets samenhangends te produceren is op het aspect gemeentegroei. Misschien is het een allergische reactie van mij, alsof er weer wordt gezocht naar het ene ware (zo zullen ze het niet zien en bedoelen), maar ik zou toch liever willen spreken van handreikingen oid.

Toch ben ik wel degelijk positief gestemd over dit centrum. Het heeft absoluut potentie en dat er kennis moet (terug)vloeien tussen de gemeentestichtingen en de kerken ‘in den lande’ lijkt me helder. En dit is een stap in die richting. Mooi.

 Zout is een blad voor christenen om toegerust te worden in het missionair zijn. Door te prikkelen, na te laten denken, informeren, etc. Dit missionaire magazine Zout gaat upgraden; kwalitatief, kwantitatief en nog meer 21th.

Binnen de GKV kennen we verschillende deputaten die allemaal zo hun taken hebben in het kerkelijke werkveld. DTEG(Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeenten) houdt zich zoals de naam al aangeeft bezig met toerusting van gemeentes op het gebied van evangelisatie, tegenwoordig vaker aangeduid met missionair. (Het is geen losse taak meer, maar een houding/zijnswijze.)

Als deputaat geven ze het blad zout uit als vorm van toerusting en informatievoorziening. Of zoals het op de website staat:

Zout is het belangrijkste communciatiemiddel van DTEG naar de individuele gemeenteleden.

Kerken (soms individuen) kunnen abonnee worden van het blad en het vervolgens in de postvakjes stoppen van haar leden. Nu wil het geval dat lang niet alle kerken abonnee zijn, omdat ze de relevantie er niet van inzien of ze het te duur vinden of whatever. Aangezien deputaten van heel de kerk zijn en daarom ook voor heel de kerk, (en omdat het een goed blad is) had DTEG een plan ingediend bij de synode om het blad op alle adressen te laten bezorgen. De synode besloot als volgt: eerst werd het plan goedgekeurd, twee weken later werden de financien middelen teruggetrokken. Dus ja graag op alle adressen, maar nee sorry we hebben er geen geld voor over. Gelukkig zijn er mensen binnen het deputaat erg goed met geld ed: er is een tijdelijk potje gevonden. Dus de restyling gaat gelukkig door en waarschijnlijk wordt het blad komend jaar ook op alle adressen bezorgd.

Waarom ik hier uberhaupt over schrijf? Ik ga ook dingen doen voor zout, hoe en wat vertel ik later, maar dan kennen jullie het blad alvast een beetje. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de synode omgaat met een toch wel belangrijke kerntaak van de kerk. Het zoutgehalte.

Zo, dit was een blogpauze van 10 dagen. Mag de RSI nu voorbij zijn…?

Een ruime drie weken geleden stond er een artikel van mijn hand in het Nederlands Dagblad. Helaas bleven de reacties uit, geen enkele ingezonden of vrijplaatsartikel is geplaatst in reactie op mijn stuk. Alleen al daarom was ik blij verrast door een linkje wat ik afgelopen week kreeg toegestuurd. Ik was nog meer verrast toen bleek dat het op de site van Een in Waarheid was opgepikt en blijkbaar reactie-waardig. De website is een internettijdschrift van en voor verontruste leden van de GKv. (beetje gecharcheerd)

Lees hier de reactie geschreven door de heer Arntzen.
Best een goed stuk.