In het Nederlands Dagblad van 21 april staat dat het Steunpunt een pleidooi voert voor een strategisch beraad over het vrijgemaakte kerkverband. Volgens Johannes van den Akker is dit meer dan nodig. ‘Synodeleden, grijp alsnog de kans om op een open, strategische en proactieve wijze beraad te voeren over de koers van de GKv.’

Enkele quotes
Reacties van synodeleden als ‘ik zie dat niet zo’ of ‘men luistert toch niet’, getuigen van een diskwalificatie van de waarnemingen van het Steunpunt en wellicht ook van een groot deel van de kerkleden.

Voor goede besluitvorming is het van belang om vooraf te weten wat er speelt binnen de vrijgemaakte kerken en dat is niet hetzelfde als wat er op de synodeagenda komt (…)Met andere woorden, de GKv moeten een strategisch beleid voeren. Proactief en niet reactief.

De vrijgemaakte kerken zijn pluraal aan het worden. Is dat erg? Ik denk het niet. Wel wil ik graag erkenning van deze pluraliteit en niet alleen het aanwijzen daarvan.

Het doel van de kerk is toch per definitie het bereiken van mensen met het evangelie? Die relevantie zie ik graag terug in de besluiten, maar op z’n minst in een strategisch beraad.

Lees hier het hele artikel. Ben benieuwd of er reacties in het ND verschijnen.