Archives for category: web2.0

Vandaag stond in het ND een interessant artikel (pdf) over de invloed van christelijke bloggers. Lees het vooral, het is een leuk artikel. Ik beperk me tot wat kritische noten.

Om te beginnen gaat het in het artikel niet over de invloed, ja, het gaat er wel over, maar niet wat die invloed dan is. Er worden bezoekersaantallen genoemd en hoge rankings in google, maar dan weet je het effect nog niet. Het zou leuk zijn geweest als ze een onderzoekje hadden gedaan naar de lezers/bezoekers van de diverse sites ipv de bloggers zelf bevragen. Dat bertloonstra.nl tussen de 400 en 500 bezoekers per maand haalt, zegt nog niet zoveel. Ik haal dat met dit blogje ook bijna, maar mijn invloed is wel degelijk een stuk kleiner dan die van Bert Loonstra. En dat valt niet of nauwelijks te verklaren met de ranking in google, maar vooral met het gezag dat je er aan toe kent.

Een tweede punt wat ik wil aansnijden is de opmerking van Boele Ytsma over de zoektermen waar je mee scoort. Hij geeft aan dat het van belang is om hoog te scoren op algemene termen en niet op specifieke termen als ‘gereformeerde kerk groningen’, maar bijvoorbeeld ‘spiritualiteit groningen’. In mijn bachelorscriptie heb ik mensen gevraagd naar hun associaties rondom het begrip kerk en sommigen naar hun associaties bij het begrip spiritualiteit. Eén van de dingen die in elk geval naar voren kwam is dat mensen bij kerk wel aan een locatie denken en bij spiritualiteit helemaal niet. Ik vraag me dus af of men wel zal zoeken op spiritualiteit in combinatie met groningen bijvoorbeeld. Overigens wordt er in Groningen überhaupt weinig gezocht naar spiritualiteit.

Ik heb even een klein onderzoekje gedaan met behulp van google trends en insights.  De afbeelding laat een grafiek zien van trends in zoektermen bij google. De blauwe en rode lijn geven de zoektermen spiritualiteit en religie weer en de gele en groene lijn kerk en god. Je ziet hier dat er vooral heel veel op kerk en god wordt  gezocht in vergelijking met de andere termen. Als je vervolgens kijkt welke zoektermen ze dan nog meer gebruiken, dan komt alleen Amsterdam als locatie voor, verder betekenis van, business, cursus, boeken etc. Ook als je de regio aanpast overigens.

Misschien is het handiger om Adwords te gebruiken als je met dergelijke algemene termen gevonden wilt worden als lokale kerk of blogger. Landelijke sites kunnen wel gaan voor de ranking, maar voor lokale kerken is dat een stuk lastiger. Je kunt adverteren op regio, zelfs tot op postcode niveau. Op dit moment zijn oa de volgende adverteerders actief op de zoekterm spiritualiteit; spirit4u.nl, astro-advies.eu et cetera. (jpg) Geen kerken, christelijke organisaties of bloggers. Misschien een goed idee?

 

[Ik las in het stuk dat hoe vaker je schrijft, hoe meer bezoekers je trekt. Dit is vandaag al mn tweede blog, dus het moet nu wel hard gaan met die aantallen. :-)]

Onlangs was ik op het minisymposium over ‘Geloofwaardige Sociale Media‘ dat werd georganiseerd door de EO. Een interessante line-up met oa Jan van der Stoep en Jojanneke van den Bosch. De EO wilde kennis, inzicht en ervaring van internet- en mediaprofessionals samenbrengen rondom de vraag; hoe kunnen de nieuwe media en de traditionele (massa)media elkaar ondersteunen en versterken in de wereld van kerken en identiteitsbepaalde organisaties? Er is al een en ander over geschreven en bediscussieerd, dus lees daar vooral als je het plaatje compleet wilt hebben.

Jan van der Stoep sprak over de uitdaging van de netwerksamenleving. Geloofsgemeenschappen zijn volgens hem in deze tijd het beste te vergelijken met een magnetisch veld. Een magnetisch veld kent eigenlijk geen randen, maar alleen een sterke kern. De welbekende centered set, maar dan in een nieuw en mooi beeld. Wel ben ik erg benieuwd hoe je de mensen ver van de kern nu bereikt en benadert. Hoe ziet dat er uit? Zit er overlap in de magnetische velden? Magnetische velden kunnen meestal niet goed samenwerken, juist in een netwerksamenleving lijkt me dat wel van belang. Daarnaast sprak hij over dat je eerst discipel bent/wordt, voordat je als zender (apostel) er op uit gaat. Maar ten diepste bestaan er toch geen pure zenders meer? Interessant verhaal, smaakt wel naar meer gezien deze vragen.

Als ik die hoofdvraag van het begin zo herlees, heb ik niet het idee dat deze vraag beantwoord is. Met name het deel elkaar ondersteunen en versterken. De ondersteuning en versterking zat wellicht in het samenkomen op deze middag, maar dat is wel wat magertjes. Bijvoorbeeld de stevig gestelde vraag van Peter Dekker waarom alle succesvolle initiatieven rondom geloof en sociale media door individuen worden opgezet en niet door kerken? Waar zijn de kerken, niet lokaal, maar landelijk? Met de expertise uit de zaal hadden we daadwerkelijk ondersteuning kunnen bieden aan bijvoorbeeld Lenny van den Brink -’t Hart van het landelijk dienstencentrum van de PKN, die Peter van repliek probeerde te dienen. Misschien heeft ze dat helemaal niet nodig, maar het was op zn minst een interessante casus om te bespreken met elkaar. Richtend op de praktijk en zien welke problemen en kansen je dan tegenkomt. Dat heb ik wel gemist.

 

[Afbeelding is van VividImageInc]

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een bekende uitdrukking. Een ijzeren ketting kan zwaar overgedimensioneerd zijn, maar er hoeft maar één zwak schakeltje tussen te zitten en de sterkte van de rest doet er niet meer toe. Dwight Friesen gebruikt (in zijn boek Thy Kingdom Connected) deze uitdrukking ook voor netwerken, maar dan andersom. Juist de zwakste schakels in een netwerk, zorgen voor een waardevol sterk netwerk. Alle sterke schakels zijn niet interessant, althans als je het hebt over missional linking.

Missional linking – link where no one has linked before. Seek connection beyond your natural affective community.

Friesen gebruikt naast missional linking ook de term And’ing. Je ziet in/door Christus een koppeling tussen jou en de ander. Een koppeling die er niet is op basis van sociale, culturele of politieke overeenkomsten. Hij zegt oa het volgende;

Missional linking is marked by a kingdom imagnination that, when confronted with ‘otherness’, is able to see an And’ing in Christ; Jew and Gentile, slave and free, men and women, Republican and Democrat, modern and postmodern, left and right. The way of Christ is to become the And.

Waarom die zwakke verbindingen nu zo waardevol zijn? Omdat op die manier nieuwe mensen in aanraking komen met een stukje Koninkrijk. Juist via die zwakke verbindingen kom je in aanraking met andere groepen. Los daarvan, als je alleen maar sterke verbindingen hebt dan verander je langzaam in een sekte of op zn minst in een wereldvreemde club.

Netwerken, zeker nu in een netwerksamenleving, lijken zo vluchtig. Hoe kun je dat verduurzamen? Net als Carl Raschke, wil Friesen leren van ecologische netwerken. Allereerst is het van belang dat je netwerk (of systeem) autopoiese is – zelfproductief, zich zelf in stand kan houden – want anders ben je niet levensvatbaar en vooral niet herkenbaar, identiteitsloos. En zonder identiteit blijf je niet bestaan. Het is dus wel belangrijk om die sterke verbindingen in stand te houden. Tegelijk zou het volgens Friesen een soort dissipatief systeem moeten zijn. Een van de voornaamste kenmerken van dissipatieve systemen is hun anisotropie, ofwel het niet in alle richtingen gelijk zijn van hun eigenschappen als gevolg van hun interactie met de omgeving. Een ander belangrijk kenmerk is de vorming van complexe en soms chaotische structuren met veel samenhangende onderdelen. Bijvoorbeeld cyclonen of orkanen. [wikipedia] Is er in jouw groep/gemeente/netwerk dissipatieve ruimte? Of is alles strak ingekaderd tbv controleerbaarheid?

Een gesloten en tegelijk open systeem.  Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld je lidmaatschap. Sommige mensen binnen je groep hebben een soort blurred membership. Ze staan aan de ‘open kant’ van de groep, interacteren met de omgeving. Dat past lastig in een centrum paradigma, waar God/Jezus ‘de goal’ in het midden staat, terwijl in een netwerk paradigma God the living presence is with whom we journey. Een blurred membership is niet voor iedereen geschikt en dat kan ook niet, want voor het in stand houden van de gemeenschappen heb je ook normal membership nodig. Maar een gezonde gemeenschap heeft dus beide nodig! Zwakke én sterke verbindingen, autopoiese én dissipatief, blurred én normal.

Thy Kingdom Connected is een boeiend boek en lastig samen te vatten. Ik hoop toch dat beide bijdrages iets hebben toegevoegd aan het denken over de netwerkkerk. Voor mij wel in elk geval.

Lees hier deel I